• Systém na doúpravu vody eSpring

  Tento filtračný systém dokáže zredukovať viac ako 160 znečisťujúcich látok, vrátane potenciálne škodlivého olova, ortuti, pesticídov a vedľajších produktov dezinfekcie. Získate čistejšiu, vyčistenú vodu, ktorá vonia a chutí lepšie ako voda z vodovodu.

  • Systém na doúpravu vody eSpring s pomocným kohútikom (na inštaláciu pod pracovnú dosku)


   Obj. č. 100189

  • eSpring Systém na doúpravu vody na pripojenie k existujúcemu kohútiku (na inštaláciu nad pracovnú dosku)


   Obj. č. 100188

  • Systém na doúpravu vody s pomocným kohútikom + 5-ročná predĺžená záruka eSpring


   Obj. č. 301905

  • Systém na doúpravu vody na pripojenie k existujúcemu kohútiku + 5-ročná predĺžená záruka eSpring


   Obj. č. 301904