ZAMERANÉ NA ÚSPECHY

Hold Richovi DeVosovi

Obchodný Život

Keď sa dostanete do takmer ktorejkoľvek krajiny na svete, pravdepodobne tam natrafíte na ľudí, ktorých životy výrazne zlepšila jedna pozoruhodná osobnosť: Rich DeVos. Jeho život je odpoveďou na prastarú otázku: „Ako môže jedna osoba zmeniť svet?“ Rich DeVos priniesol zmenu vďaka svojmu nekonečnému optimizmu. Optimizmu založenému na jeho neochvejnej viere, že každá osoba sa narodí s dôstojnosťou, zámerom a neobmedzeným potenciálom rozvíjať svoje schopnosti.

Bol, v skratke, „spoločenskou osobou“ – a dokázal nadväzovať vzťahy rovnako ľahko a prirodzene s každým od obsluhy na parkovisku až po prezidentov. Mnohí z tých, ktorí sa s ním zoznámili ako s jedným z najúspešnejších podnikateľov na svete, boli prekvapení týmto praktickým človekom, ktorý namiesto toho, aby rozprával o sebe, im povedal: „Porozprávajte mi o sebe!“

Milióny Vlastníkov podnikania Amway (VPA) na celom svete, ktorí mali možnosť sa s ním stretnúť alebo ho videli rozprávať, si ho zapamätajú nie ako odmeraného vedúceho pracovníka, ale ako usmievavého, sympatického a pozitívneho muža, ktorý postavil davy na nohy a motivoval ich inšpirujúcimi príbehmi z vlastného života plného vytrvalosti a úspechu. VPA, ktorí ho odmenili ováciami v stoji, tak urobili nielen preto, že si ho vážili, ale preto, že on ukazoval, ako veľmi si váži ich. Vždy, keď spoločnosť Amway otvorila novú medzinárodnú pobočku, aj keď Rich nehovoril jazykom príslušnej krajiny, jeho radosť zo stretnutia s ľuďmi a vzrušenie z uvádzania príležitosti Amway do celého sveta povedali viac ako slová. V domácnostiach od Japonska až po USA a od Kanady až po Austráliu si s hrdosťou vystavujú jeho fotografie, podpísané knihy či dokonca osobné poznámky.

Rich DeVos bol skutočným stelesnením charizmy – mal dar dať každému, koho stretol, pocit, že je tou najdôležitejšou osobou v miestnosti.

Akcia, postoj a atmosféra

Ako môžeme opísať jedinečného Richa DeVos, ktorý pomohol vybudovať multi-miliárdový dolárový globálny fenomén na základe svojho výroku „Ľudia pomáhajú ľuďom, aby si sami pomohli“? Keď sa pozeráme spätne na jeho život, odpoveďou by mohlo byť, že jednoducho videl svet inak ako väčšina ľudí. Ako to zhrnul v jednom zo svojich najznámejších prejavov, „Akcia, postoj a atmosféra“, rozhodol sa mať správny postoj k životu, uvedomoval si hodnotu atmosféry pozitívnych ľudí a podnikol akciu – bez ohľadu na skúsenosti, prekážky alebo negatívne názory ostatných. A ako pomenoval aj svoju prvú knihu, rozhodol sa Veriť! Jeho stredná škola nemala na basketbalových zápasoch roztlieskavačky, tak Rich zobral túto úlohu na seba, postavil sa k ihrisku, fandil a dokonca robil mlynské kolesá po celej dĺžke plochy, aby inšpiroval dav. Hovoril, že po zvyšok života bolo jeho hlavnou rolou naďalej robiť „roztlieskavača“, ktorý povzbudzuje ľudí k úspechu. Hovoril tiež, že sa snažil byť „človekom obohacujúcim životy“, teda byť pozitívnou silou v životoch ostatných prostredníctvom slov a skutkov. Rich zostal pozitívny, aj keď mu hrozila smrť pri čakaní na transplantáciu srdca, a po úspešnej operácii povedal: „Božia milosť nám dáva nádej aj v najbeznádejnejších situáciách.“

Človek by prirodzene predpokladal, že taký pozitívny postoj bol výsledkom pozitívneho života. Ale Rich DeVos sa nenarodil do ľahkého a privilegovaného života. Vyrastal počas Veľkej hospodárskej krízy, keď jeho rodina musela žiť na poschodí domu starých rodičov, pretože otec prišiel o prácu. Napriek tomu, tak ako to robil celý život, Rich videl ďalej než boli ťažkosti a uvedomoval si požehnanie svojej blízkej rodiny a pevne zomknutej komunity.

Svoje chlapčenské roky opisoval nie ako ťažké časy, ale ako „priateľské, vľúdne a ľahké“. Jeho jednoduché domáce práce – pomoc s umývaním riadu – už vtedy naznačovali jeho postoj k práci a ľuďom. Svoju matku opisoval ako vrúcnu, milujúcu dámu, ktorá bola podporujúca a nápomocná, ale tiež trvala na tom, aby každé dieťa robilo domáce práce. Zvyčajne to dopadlo tak, že musel utierať riad, zatiaľ čo jeho matka ho umývala. Namiesto toho, aby sa sťažoval alebo považoval túto úlohu za otravnú, tešil sa na ňu ako na príležitosť, keď mohol s matkou každý večer tráviť čas a rozprávať sa. Na jeho postoj k práci a ľuďom mal veľký vplyv aj jeho otec, ktorý mladému Richovi opakovane hovoril: „Dokážeš to.“

Takéto chvíle z jeho detstva počas hospodárskej krízy pomohli sformovať muža, akým sa Rich DeVos stal. Svoje práce z chlapčenských čias – roznášač novín, umývač áut, pomocník v servise, predavač v obchode s mužskými odevmi – nepovažoval za drinu, ale za príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a byť na seba hrdý za to, že pomáha svojej rodine zarábať na chlieb. Jedna z vecí z chlapčenských rokov, na ktoré bol najviac hrdý, bol jeho prvý predaj. Keď sa pridal k starému otcovi a spolu predávali plodiny od dverí k dverám, dostal príležitosť pokúsiť sa predať trochu cibule. Predaj im vyniesol len niekoľko pencí, ale Rich neskôr hovoril, že to, čo sa vtedy naučil, mu vydržalo celý život. „Vyžadovalo si to vytrvalosť,“ hovoril. „Ale miloval som to.“

Sila partnerstva

Jeho prirodzene blízky vzťah k ľuďom snáď nikdy nepriniesol také ovocie a nemal taký trvalý dopad, ako keď začal celoživotné priateľstvo so spolužiakom zo strednej školy. Jay Van Andel sa nedávno predtým prisťahoval do blízkosti Richa a vo svojom novom okolí poznal málo ľudí. Rich nielenže oslovil Jaya a požiadal ho, aby ho vozil do školy vo svojom Forde model A, ale zobral Jaya aj pod svoje krídla. Obľúbený a spoločenský Rich DeVos, ktorý nemal núdzu o priateľov a dievčatá, pozval rezervovanejšieho Jaya, aby sa pridal k jeho partii na basketbalových zápasoch a aby si zašli na kolu a hamburger. Čoskoro si vybudovali vzájomnú dôveru a spoločnú filozofiu, ktorá im umožnila prežiť búrky, ktoré sa môžu vyskytnúť v každom začínajúcom podnikaní, alebo osláviť splnenie každého nového sna.

Potom, čo Rich v druhej svetovej vojne slúžil v zámorí, prejavil svoju dôveru v Jaya a poslal mu celoživotné úspory, ktoré boli v tom čase 700 $, ako svoj podiel na kúpu lietadla pre leteckú školu, ktorú plánovali otvoriť. Sotva im skončili tínedžerské roky, už začali prejavovať vytrvalosť, sebadôveru a ambície, ktoré málo ľudí dosiahne za celý život. Predstavte si, napríklad, že otvorili drive-in reštauráciu, ktorú viedli večer po celodennej práci v leteckej škole. Nielenže mali dve zamestnania, museli vytrvať, aj keď v 40. rokoch drive-in nebol veľmi známy podnik, nemali skúsenosti s reštauráciami, museli sa spoliehať na benzínový generátor, pretože nemali elektrinu, a ťahať 20-litrové nádoby s vodou zo studne, pretože nemali vodovod. Toto boli jednoducho zásady akcie, postoja a atmosféry, ktorými sa riadil život Richa DeVosa.

Vďaka silnejúcemu priateľstvu s Jayom objavil Rich DeVos silu partnerstva – rôzne schopnosti sa spoja a vytvoria celok, ktorý je väčší ako súčet jeho častí. Spolu s Jayom sa začali spoliehať na túto silu pri rozvíjaní spoločnosti Amway. Každý z nich priniesol do začínajúceho podnikania Amway svoje predajné schopnosti zo svojich skúseností distribútorov Nutrilite, ale ani jeden z nich nemal skúsenosti s prípravou a výrobou produktov, budovaním ich rýchlo rastúcich zariadení či množstvom firemných potrieb, ako sú tlač, marketing, právne predpisy a distribúcia. Pri prijímaní zručných ľudí na každú novú prácu sa Rich utvrdil v tom, že ľudia sú požehnaní rôznymi schopnosťami a že sa navzájom potrebujú, aby uspeli.

Odmeny a uznanie

Krátko po založení spoločnosti Amway chcel Rich DeVos vložiť viac peňazí do predajného plánu pre nezávislých distribútorov. Spoločnosť Amway v podstate používala plán, ktorý Rich a Jay poznali zo svojich úspešných desiatich rokov, keď pôsobili ako distribútori Nutrilite. Keď v roku 1959 založili spoločnosť Amway, zachovali svoju sponzorskú líniu Nutrilite, ale mali pocit, že predajný plán Nutrilite má nedostatky v odmeňovaní ľudí v pomere k ich schopnostiam a úsiliu. Jedného večera na podlahe haly v Richovom dome s Jayom rozvinuli rolku bieleho mäsiarskeho papiera a navrhli nový predajný plán s „prechodovým“ systémom, ktorý zabezpečoval, že distribútori Amway budú odmeňovaní v skutočnom pomere k svojej práci a prínosom. Ich náčrt na tej rolke mäsiarskeho papiera sa stal základom nielen pre predajný plán Amway, ale aj pre predajné plány takmer každej dnešnej viacúrovňovej marketingovej spoločnosti na svete.

Keď vtedy Rich a Jay sedeli na podlahe v hale, nemohli vedieť, že raz budú odmeny a rast zabudované do ich plánu také obrovské, že sa nebudú dať vypočítať bez sofistikovaných počítačov, ktoré v roku 1959 ešte neexistovali.

Od zrodu spoločnosti Amway Rich aj Jay chápali, že nezakladajú len podnik produktov a predaja, ale aj hnutie oslavujúce príležitosť pre ľudí. V tej dobe sa domnievali, že túžba vlastniť podnik je výlučne americká – American Way, čiže americký spôsob. „Keď sme založili Amway,“ spomínal Rich po rokoch, „mysleli sme si: „Je v poriadku založiť podnik, aby sme zarábali peniaze, ale aký je základný cieľ nášho podnikania? Čo znamená? Čo ho poháňa emocionálne okrem snahy zarobiť peniaze?““ Rich a Jay verili, že každý, kto chce, by mal mať možnosť vlastniť svoje podnikanie. „Zastávanie sa slobodného podnikania bol náš bojový pokrik,“ povedal raz Rich. „Mnohokrát nás pre to zosmiešňovali, ale aj tak sme si za tým stáli.“

Dokážeš to!

V kampani povzbudzujúcej ľudí, aby uspeli vo svojom vlastnom podnikaní, Rich DeVos neúnavne prinášal svoj bojový pokrik nezávislým distribútorom Amway po celej krajine a nakoniec miliónom Nezávislých vlastníkov podnikania na celom svete. Uvádzal skúsenosti zo svojho vlastného života – ako vyrazil na dobrodružnú plavbu cez Atlantik, hoci sa nikdy predtým neplavil, ako založili leteckú školu , skôr než bola dokončená štartovacia dráha a lietadlá museli vybaviť pontónmi, aby mohli ako štartovaciu dráhu používať rieku, ako si podali reklamu do novín a prenajali si halu pre 200 osôb na stretnutie Nutrilite, kde sa nakoniec ukázali len dvaja ľudia. „Snažte sa alebo plačte,“ povedal distribútorom v jednom zo svojich klasických prejavov. Riadil sa slovami svojho otca, ktorý, ako Rich povedal, zostal v čase vrcholiacej krízy pozitívny, aj keď bol nezamestnaný. Vždy povedal Richovi: „Dokážeš to!“ A Rich po zvyšok života hovoril každému, kto bol ochotný počúvať: „Dokážeš to!“ A VPA, ktorí videli, že Rich to dokázal a že v nich veril, reagovali tak, že nielen budovali lepší život pre seba, ale pomáhali vybudovať Amway do takých výšok, o akých nemohol nikdy snívať ani optimistický Rich DeVos.

Jeho vplyv sa neobmedzoval len na VPA, Amway a práca zamestnancov ešte aj dnes nesie pečať jeho vplyvu – postoj „dokážeš to“ a dôveru v budúcnosť, prvotriedne služby na podporu VPA a hrdosť na kvalitu každého vyrobeného a dodaného produktu. Produkty v míľu dlhom zariadení v meste Ada v Michigane a plodiny pestované na farmách Nutrilite prinášame stále s hrdosťou, že sú od začiatku citlivé k životnému prostrediu a organické a že ich kvalita je vždy podporená zárukou spokojnosti. Sila priateľstva, ktorá začala Richom a Jayom, sa odvtedy exponenciálne rozrástla na milióny VPA a tisíce zamestnancov na celom svete, ktorí sa spoločne podieľajú na rastúcom a pokračujúcom úspechu Amway.

Celosvetová príležitosť

Samozrejme, títo dvaja zakladatelia, ktorí si mysleli, že zakladajú výlučne americký podnik, jedného dňa expandovali do zámoria a zistili, že sny sú bezhraničné a že túžbu po príležitosti uspieť nezastavia žiadne hranice. Ekonomická príležitosť bola kľúčom k počiatočnému úspechu Amway v Severnej Amerike. Rich DeVos propagoval slobodné podnikanie vo svojom prejave pri príležitosti ocenenia „Predávajúca Amerika“, upozorňoval Američanov na všetky výhody systému slobodného podnikania. Raz, pri spomienkach na tento prejav, povedal, že sa divil tomu, ako spoločnosť Amway expandovala do toľkých krajín, ktoré v čase, keď bola spoločnosť Amway založená, nemali ekonomické príležitosti a podnikateľského ducha. Povzbudil ho entuziazmus ľudí na celom svete, ktorí boli nadšení svojou príležitosťou vlastniť svoje podnikanie prostredníctvom príležitosti Amway. Rich DeVos vždy vyjadroval uznanie VPA za medzinárodnú expanziu Amway. Od otvorenia prvej medzinárodnej pobočky v Kanade až po otvorenie všetkých ostatných pobočiek vždy hovoril, že je to stále rovnaké – VPA vyjadrili túžbu podnikať v krajinách, kde mali vzťahy, a keď sa pobočka otvorila, každá rástla prostredníctvom VPA, ktorí stavali na vzťahoch s príbuznými, priateľmi a obchodnými partnermi.

Rodinný podnik

Po viac ako troch desaťročiach vedenia podniku so svojím celoživotným partnerom problémy so srdcom prinútili Richa DeVosa odstúpiť z funkcie prezidenta.Jeho odchod do dôchodku však nebol koncom partnerstva ani rodinného podniku. Zdôraznil zamestnancom a VPA, že rodina je zakorenená do podnikania Amway a že prioritou je vždy chrániť jeho partnerstvo s Jayom a partnerstvo medzi ich rodinami. V neskorších rokoch vyjadril hrdosť na svoje deti za ich rolu v rodinnom podnikaní. Keď ho problémy so srdcom prinútili odísť do dôchodku, bol pokojný, lebo vedel, že jeho syn Dick môže nastúpiť na jeho miesto bez toho, aby spoločnosť Amway vyšla z rytmu. Vyjadril tiež uznanie Dickovi za rýchlu medzinárodnú expanziu Amway. Bol hrdý na to, ako jeho syn Dan zostal na palube, ale tiež šiel vlastnou cestou a vybudoval si svoje vlastné, veľmi úspešné podniky, a ako sa jeho dcéra Cheri v záujme rodiny usadila v Orlande, aby pomáhala rodine dohliadať na nový basketbalový tím NBA Orlando Magic a záujmy RDV Sports. Často chválil prácu, ktorú vykonávali jeho syn Doug a Jayov syn Steve v záujme pokračujúceho úspechu Amway. Tešilo ho, ako ich vzťah odrážal jeho partnerstvo s Jayom. A po celý život neustále vyjadroval, že jeho manželka Helen stojí po jeho boku a podporuje každý krok úspechu Amway. Ako hrdý starý a prastarý otec 21 vnúčat a tiež vizionár vyjadroval aj nádej, že jedného dňa niektoré jeho vnúčatá budú chcieť zastávať úlohu v rodinnom podniku. Veľké uspokojenie mu prinášalo aj to, že je Amway podnikanie, ktoré môžu VPA odovzdať svojim deťom, a bol potešený, keď videl, ako VPA druhej a dokonca tretej generácie dosahujú úspech vo svojom vlastnom podnikaní.

Človek obohacujúci životy

Aj keď zostával aktívny v Amway, Orlando Magic a Rich and Helen DeVos Foundation, rovnako dôležité bolo, že venoval zvyšok života tomu, aby bol naďalej „roztlieskavačom“ a o svoje požehnania sa delil s ostatnými. Publikám na celom svete hovoril o tom, aké dôležité je byť „človekom obohacujúcim životy“, osobou, ktorá neotrávi sny ostatných ani sa nikdy nepúšťa mimo osobných záujmov, ale ktorá oslovuje ostatných, aby ich povzbudila láskavými slovami a skutkami. Vďaka nadácii Rich and Helen DeVos Foundation dnes stoja školy, nemocnice, kostoly, umelecké centrá, športové zariadenia a existuje množstvo organizácií, ktoré by možno neboli prežili alebo by nikdy neexistovali.Ale snáď ani tieto fyzické odkazy jeho štedrosti a súcitu nie sú také významné ako všetky tie príbehy, ktoré by sme nikdy neboli nepoznali, o ľuďoch, ktorých životy zásadne v pozitívnom zmysle zmenil tento jeden človek, ktorý miloval ľudí.

Človek, ktorý verne veril, optimisticky sníval, šampión podnikateľov a slobodného podnikania, človek obohacujúci životy, muž, ktorý spoznal odmenu tvrdej práce už ako chlapec, rodinne založený muž. Naďalej žije v podnikaní, ktoré spoluzaložil pred mnohými desaťročiami. V svetovom ústredí Amway sú do betónu vyleptané štyri piliere: Sloboda, Rodina, Nádej a Odmena; vejú tam vlajky každej medzinárodnej pobočky Amway; prvý produkt, L.O.C., ešte stále vychádza z montážnej linky v miliónoch kusov; predajný plán sa predstavuje v tisíckach domácností na celom svete; syn pracuje s partnerovým synom a pokračujú vo vedení spoločnosti; a ľudia sú stále inšpirovaní, aby uspeli vo svojom podnikaní.

Môžeme sa len domnievať, aký vplyv mal Rich DeVos na milióny VPA, tisíce zamestnancov a všetkých tých, ktorí prišli predtým; ľudí so vzťahom k jednotlivým charitatívnym organizáciám, ktorí dostali jeho príspevky; milióny tých, ktorí ho počuli rozprávať alebo čítali jeho knihy; alebo jednoducho predavačky, pracovníci na parkovisku, čašníci alebo majitelia podnikov, ktorých obdaroval úsmevom, podaním ruky alebo pozitívnym slovom, pretože v každom z nich videl ľudskú dôstojnosť a dôvod bytia. Nečudo, že jeho vplyv pokračuje vo vízii Amway o budovaní lepších životov.

Ale Rich DeVos sa nechcel zastaviť pri tom, aby bol „roztlieskavačom“. Chcel ostatných povzbudzovať k tomu, aby sa k nemu pridali. Ako napísal v predslove svojej knihy Ten Powerful Phrases for Positive People (Desať silných viet pre pozitívnych ľudí): „Účelom tejto knihy je pomôcť aj vám, aby ste vo svojej slovnej zásobe udržali pozitívne frázy, ktoré vám pomôžu byť „človekom obohacujúcim životy“. Úprimne verím, že všetci máme moc prispieť k pozitívnejšej spoločnosti a svetu.“ Už to nie je len jeho viera. Tým, že svoj postoj premenil na skutky, sa jeho viera stala jeho odkazom.

Používame cookies (koláčiky), aby sme vám na našich stránkach zaručili čo najväčšie pohodlie. Cookies sú súbory, ktoré sa uchovávajú vo vašom prehliadači, využívajú ich viaceré webové stránky, aby sa prispôsobili vašim osobným požiadavkám.

Používaním našich webových stránok bez zmeny nastavenia, súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem